Povlja su malo naselje otoka Brača gdje su se u prošlosti sidrile rimske galije. Arheološki nalazi svjedoče o životu u Povljima još u doba antike, a iz starokršćanskog doba čuvaju se ostaci bazilike s osmerokutnom krstionicom s kupolom, jedinom takvom sačuvanom u Hrvatskoj. Stanovništvo se bavi turizmom, poljoprivredom, vinogradarstvom, maslinarstvom i ribarstvom što jamči dobru gastronomsku ponudu i gostoprimstvo Povljana.

(izvor: Turistička zajednica Splitsko-dalmatinske županije)